Yeterlilik Sınav sonuçlarının ilan edilmesini takip eden üç iş günü içinde, öğrenciler sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar için öğrencilerin aşağıdaki İtiraz Formu'nu doldurarak Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir. Değerlendirme için bir komisyon oluşturulur ve tekrar değerlendirilen sınav sonuçları YDHO'nun web sayfasında ilan edilir.

 İtiraz Formu

İTÜ Kuzey Kıbrıs Gazimağusa Yerleşkesi